แปรรูปอาหาร Food Processing 

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด
 
      บริษัท จีเอฟพีที จำกัด เป็นอุตสาหกรรมเกษตร และปศุสัตว์ครบวงจร อาทิ การผลิต โรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป  โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดและผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และของลูกค้า และจำหน่ายอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ โดยจัดจำหน่ายทั้งในประเทศ

   
 บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
 
       บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด  รวบรวมกิจการเดิมจาก บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด  
เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสัตว์ปีกใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นอันดับ 1 ของผู้ส่งออก ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 80 ปี ดำเนินธุรกิจที่ประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 เพื่อผลิตไก่ที่มีคุณภาพ มี 2 โรงงานชำแหละ (Primary) ตั้งอยู่ อ.ลำลูกกา และองครักษ์ เป็นผู้นำในการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกอย่างสมบูรณ์ ป้อนสู่ตลาดทั่วโลก  


   
 
บริษัท โก่สดเซ็นทาโก จำกัด
 
     บริษัท โก่สดเซ็นทาโก จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเซนทาโก จำกัด ประกอบกิจการประเภทการฆ่าและการบรรจุเนื้อสัตว์ ปีกสดดำเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี ด้านอาหารสัตว์ ฟาร์มสัตว์ ไปจนถึงแปรรูปเนื้อไก่ เพื่อการส่งออกครบวงจร 


  
 บริษัท สกายฟู้ด จำกัด
 
    บริษัท สกายฟู้ด จำกัด ประกอบกิจการผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ โดยวิธีการนึ่ง ยาง ทอด และถนอมด้วยวิธีแช่แข็ง 

  

 

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
 
   บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตไก่ชำแหละและส่วนผสมอาหารสัตว์ ผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป จากเนื้อสัตว์แช่แข็ง 

  
 บริษัท ไทยนิปปอนฟูดส์ จำกัด
 
   บริษัท ไทยนิปปอนฟูดส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตแฮมและไส้กรอกเพื่อส่งออกและขายภายในประเทศ ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ที่ผลิตคือ ไส้กรอกสไตล์ญี่ปุ่น เนื้อไก่แปรรูปสำเร็จ และผักแปรรูปชนิดต่างๆ 

  
 

บริษัท คิง เฟรช ฟาร์ม จำกัด 
 
     บริษัท คิง เฟรช ฟาร์ม จำกัด ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออกผักและผลไม้ และพืชผลทางการเกษตร ผักอินทรีย์ออแกนิค 


 บริษัท คิง เฟรช ฟาร์ม จำกัด 
 
    บริษัท อินเตอร์รุ่งเรือง พลัส จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายประเภทซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ

   
 

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
 
  บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบกิจการประเภทการผลิตขนมปังกรอบ และผลิตภัณฑ์
ขนมอบกรอบอื่นๆ


 

บริษัท จี เอฟ ฟูดส์ จำกัด
 
     บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด ประกอบกิจการประเภทการผลิตไส้กรอกลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกันที่ทำจาก เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก  


 
 
body tag
เว็บสำเร็จรูป
×