อุตสาหกรรม สิ่งทอ Textiles Industries 

บริษัท เวอร์เท็กซ์ แอพพาเรล 2011 จำกัด
 
    บริษัท เวอร์เท็กซ์ แอพพาเรล 2011 จำกัด ประกอบกิจการโรงงานตัดเย็บ รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องนุ่งห่ม เพื่อการส่งออก


 
บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
 
    บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด และ กลุ่มบริษัท ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้ากีฬาส่งออกชั้นนำระดับโลก 


 

บริษัท ผ้าห่มโบตั๋น จำกัด
 
   
       บริษัท ผ้าห่มโบตั๋น จำกัด  ผลิตผ้าห่มนอนชนิดทอ ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา โบตั๋น มีหลายระดับและชนิด ตั้งแต่ผ้าห่มบริจาค ไปถึงผ้าห่มโรงแรม และผ้าห่มที่ใช้ตามหน่วยงานราชการต่าง ๆ 


 

บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด
 
     บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด ประกอบกิจการการตัดและเย็บเครื่องนุ่งห่ม 


 
 
body tag
เว็บสำเร็จรูป
×