อุตสาหกรรมพลาสติก และยาง Plastic and Rubber Industries 


บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 
  บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)(เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด หรือ “TPBI”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2530 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ 


 บริษัท นารายณ์แพค จำกัด
 
   บริษัท นารายณ์แพค จำกัด  ดำเนินการผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก  


 

บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด
 
     บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด  ผลิตบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และป้ายฉลากที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล ซึ่งมีลูกค้าเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลก และในประเทศ

    
 

บริษัท ไทยบำรุงเคมีเคิล จำกัด
 
    บริษัท  ไทยบำรุงเคมีเคิล จำกัด ประกอบกิจการประเภทการขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น 
 

บริษัท แสงทองผ้าใบ จำกัด
 
   บริษัท แสงทองผ้าใบ จำกัด ประกอบกิจการผลิตกันสาด ผ้าใบ เต็นท์ และออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าใบเพื่อใช้สำหรับการกันแดด และกันฝน 

   
 


บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด
 
 

         บริษัท เซาซ์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด เป็นบริษัทผลิตยางแท่งตามมาตรฐาน STR5, STR10, STR20 และยางผสม เพื่อส่งออกต่างประเทศ และจำหน่ายในประเทศ 


 
Thai Eastern Group
 
   บริษัท ไทยอีสเทิร์นดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางพารา น้ำมันปาล์มและสวนเกษตร 

  
 

บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัด
 
   บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัด ผลิตและส่งออกยางรัดของ และยางพาราอัดแข็ง ในประเทศและต่างประเทศ 


 
 
body tag
เว็บสำเร็จรูป
×